O firmě

Firma ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o. vznikla 5. srpna 1998 a sídlí na moravském Slovácku ve Vracově. ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o. je autorizovanou firmou, zaměřenou především na komplexní elektromontážní práce v oblasti silnoproudu s napětím do 1 kV v objektech třídy A + B, dále v oblasti hromosvodů, měření a regulace, slaboproudu, rozvodů strukturované kabeláže PC, telefonů, EZS, EPS, CCTV, … V další činnosti se zabýváme výrobou rozváděčů typizovaných i atypických dle požadavku zákazníka nebo na základě dodané projektové dokumentace. Ke každému rozváděči je vydán Protokol o kusové zkoušce – Osvědčení o jakosti a kompletnosti a je posouzena shoda jeho vlastností s požadavky technických předpisů (Prohlášení o shodě). Provádíme montáž podhledů z minerálních kazet a sádrokartonů, sádrokartonové komplexní vestavby, dále výrobu elektrotechnických dílů, atd. Další aktivity jsou zaměřeny na obchodní činnost – velkoobchodní zásobování a maloobchodní prodej elektroinstalačního materiálu. Pro drobné zahrádkáře i velkopěstitele nabízíme kapkové zavlažovací systémy.

els els els